• Learn Language for Vacation

  PASEEDU

  Paseedu är ett komplett språkinlärningsprogram

  Berätta mer
 • Have fun while learning languages

  LÄR DIG ETT FRÄMMANDE SPRÅK

  Paseedu hjälper dig från starten till ett naturligt språk. För SFI (Svenska) finns ett stort bibliotek med kurser på alla nivåer.

  Berätta mer
 • Speak foreign languages anywhere

  UTFORSKA VÄRLDEN

  Känn dig trygg utomlands

  Berätta mer
 • Learn Swedish online from Stockholm

  STUDERA SVENSKA

  Paseedu har mycket material för svenska som främmande språk (SFI)

  Berätta mer
 • Have fun while learning languages

  HA ROLIGT

  Få nya vänner från andra länder

  Berätta mer

Flexibel Språkinlärning

Språkstudiers motsvarighet till excel

Paseedu är språkstudiers motsvarighet till excel. Paseedu ger dig flexibilitet och kontroll över din inlärning. Du börjar med en färdig kurs - t.ex. i svenska som främmande språk ( SFI ) - där du har över 5000 övningar . När du vill ta det ett steg längre, då kan du importera, förändra och anpassa innehållet till din egen smak. Individer, lärare och organisationer som har ett starkt intresse för vad man ska lära sig, bör använda Paseedu. Paseedu är för krävande människor med stort behov av flexibilitet .

För dig

Paseedu har ett komplett språkbibliotek baserat på olika nivåer (CEF , SFI, Skolläsår etc. ) . Materialet ger en naturlig progression. I materialet finns texter, ordförrådsövningar, grammatik, hörövningar , läsövningar och skrivövningar.
För förlag

Paseedu tycker om samarbeten. Förlag och författare kan publicera kompletta interaktiva böcker på Paseedu. Paseedu hjälper dig med hela processen. Paseedu kan snabbt digitalisera material med hög kvalitet, på kort tid och på ett kostnadseffektivt sätt
För skolor

Paseedu har en komplett lösning för individualisering. Det finns stöd för olika ambitionsnivåer, inlärningsstilar och kompetenser. Studenter lär sig snabbare, lärare sparar tid och skolor tjänar pengar när Paseedu används. Skollicencer på kurser finns. För att beställa, skicka e-post till contact@paseedu.com eller beställ på paseedu.se


För företag

Paseedu hjälper anställda att förbättra sitt språk och sina professionella språkkunskaper. Detta kan göra det lättare för personalen i deras arbete och det kan förbättra kundrelationen. Internationellt arbete och internationell personal är nu mycket vanligt. För anställda som kommer till Sverige är det viktigt att de uppnår en god nivå i svenska .

Learn Swedish by Paseedu  Ny

Snabbt, roligt och enkelt! Du har 3000 olika övningar med bilder och uttal från grundläggande svenska till mellannivå.


iPhone app on itunes Android app on Google Play

Jag vill veta mer

Support

Lär dig språk genom att läsa texter på främmande språk  Ny

Klistra in en text som du vill lära dig på ett främmande språk. Klicka på de ord som du inte förstår. Öva på orden för att komma ihåg dem.


iPhone app on itunes Android app on Google Play

Jag vill veta mer

Support

Prenumerera på nyhetsbrev

När du börjar prenumerera får du gratis tips för språkinlärning.

   
  Jag godkänner villkoren  Sekretesspolicy


Request Details

Session Id:mxi0c3li5jhof023qzbduouqRequest Type:GET
Time of Request:1/30/2023 5:41:08 AMStatus Code:200
Request Encoding:Unicode (UTF-8)Response Encoding:Unicode (UTF-8)

Trace Information

CategoryMessageFrom First(s)From Last(s)
aspx.pageBegin PreInit
aspx.pageEnd PreInit0.0292600.029260
aspx.pageBegin Init0.0293190.000059
aspx.pageEnd Init0.0293640.000045
aspx.pageBegin InitComplete0.0293700.000005
aspx.pageEnd InitComplete0.0293740.000005
aspx.pageBegin PreLoad0.0293800.000006
aspx.pageEnd PreLoad0.0293840.000004
aspx.pageBegin Load0.0293880.000004
aspx.pageEnd Load0.0935270.064139
aspx.pageBegin LoadComplete0.0935500.000023
aspx.pageEnd LoadComplete0.0935610.000011
aspx.pageBegin PreRender0.0935650.000005
aspx.pageEnd PreRender0.0953510.001786
aspx.pageBegin PreRenderComplete0.0953740.000024
aspx.pageEnd PreRenderComplete0.0953800.000006
aspx.pageBegin SaveState0.0981250.002746
aspx.pageEnd SaveState0.0999800.001854
aspx.pageBegin SaveStateComplete0.0999920.000013
aspx.pageEnd SaveStateComplete0.0999970.000005
aspx.pageBegin Render0.1000010.000004
aspx.pageEnd Render0.1041380.004137

Control Tree

Control UniqueIDTypeRender Size Bytes (including children)ViewState Size Bytes (excluding children)ControlState Size Bytes (excluding children)
__PageASP.index_aspx3231400
    ctl00ASP.masterpages_paseedu05_1_open_master3231400
        ctl00$ctl00System.Web.UI.LiteralControl233900
        Form1System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm2873900
            ctl00$ctl01System.Web.UI.LiteralControl134600
            ctl00$LinkButtonEnglishSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton17700
            ctl00$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3700
            ctl00$LinkButtonSwedishSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton17000
            ctl00$ctl03System.Web.UI.LiteralControl3700
            ctl00$LinkButtonRussianSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton18100
            ctl00$ctl04System.Web.UI.LiteralControl75400
            ctl00$LabeltrLoginSystem.Web.UI.WebControls.Label76320
            ctl00$ctl05System.Web.UI.LiteralControl8300
            ctl00$LabeltrSignUpSystem.Web.UI.WebControls.Label80360
            ctl00$ctl06System.Web.UI.LiteralControl52900
            ctl00$PanelEnglishLoginSystem.Web.UI.WebControls.Panel0240
                ctl00$ctl07System.Web.UI.LiteralControl000
                ctl00$LoginView1System.Web.UI.WebControls.LoginView000
                ctl00$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
            ctl00$ctl09System.Web.UI.LiteralControl500
            ctl00$PanelSwedishLoginSystem.Web.UI.WebControls.Panel1602240
                ctl00$ctl10System.Web.UI.LiteralControl4100
                ctl00$LoginView2System.Web.UI.WebControls.LoginView149000
                    ctl00$LoginView2$ctl00System.Web.UI.Control149000
                        ctl00$LoginView2$ctl01System.Web.UI.LiteralControl1100
                        ctl00$LoginView2$Login1System.Web.UI.WebControls.Login146800
                            ctl00$LoginView2$Login1$ctl00System.Web.UI.WebControls.Login+LoginContainer146800
                                ctl00$LoginView2$Login1$ctl01System.Web.UI.LiteralControl500
                                ctl00$LoginView2$Login1$UserNameLabelSystem.Web.UI.WebControls.Label13800
                                ctl00$LoginView2$Login1$ctl02System.Web.UI.LiteralControl2600
                                ctl00$LoginView2$Login1$UserNameSystem.Web.UI.WebControls.TextBox9300
                                ctl00$LoginView2$Login1$ctl03System.Web.UI.LiteralControl4000
                                ctl00$LoginView2$Login1$UserNameRequiredSystem.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator600
                                ctl00$LoginView2$Login1$ctl04System.Web.UI.LiteralControl3800
                                ctl00$LoginView2$Login1$PasswordLabelSystem.Web.UI.WebControls.Label11200
                                ctl00$LoginView2$Login1$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1800
                                ctl00$LoginView2$Login1$PasswordSystem.Web.UI.WebControls.TextBox11500
                                ctl00$LoginView2$Login1$ctl06System.Web.UI.LiteralControl4000
                                ctl00$LoginView2$Login1$PasswordRequiredSystem.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator600
                                ctl00$LoginView2$Login1$ctl07System.Web.UI.LiteralControl5700
                                ctl00$LoginView2$Login1$LabelRememberMeSystem.Web.UI.WebControls.Label22000
                                    ctl00$LoginView2$Login1$ctl08System.Web.UI.LiteralControl1300
                                    ctl00$LoginView2$Login1$RememberMeSystem.Web.UI.WebControls.CheckBox155280
                                ctl00$LoginView2$Login1$ctl09System.Web.UI.LiteralControl5000
                                ctl00$LoginView2$Login1$FailureTextSystem.Web.UI.WebControls.Literal000
                                ctl00$LoginView2$Login1$ctl10System.Web.UI.LiteralControl3700
                                ctl00$LoginView2$Login1$LoginButtonSystem.Web.UI.WebControls.Button34300
                                ctl00$LoginView2$Login1$ctl11System.Web.UI.LiteralControl2000
                        ctl00$LoginView2$ctl02System.Web.UI.LiteralControl1100
                ctl00$ctl11System.Web.UI.LiteralControl3300
            ctl00$ctl12System.Web.UI.LiteralControl700
            ctl00$PanelRussianLoginSystem.Web.UI.WebControls.Panel0240
                ctl00$ctl13System.Web.UI.LiteralControl000
                ctl00$LoginView3System.Web.UI.WebControls.LoginView000
                ctl00$ctl14System.Web.UI.LiteralControl000
            ctl00$ctl15System.Web.UI.LiteralControl11600
            ctl00$LabeltrForgetPasswordSystem.Web.UI.WebControls.Label53360
            ctl00$ctl16System.Web.UI.LiteralControl20800
            ctl00$cpbetweenSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder1435400
                ctl00$cpbetween$ctl00System.Web.UI.LiteralControl37200
                ctl00$cpbetween$Slide1captionheadingSystem.Web.UI.WebControls.Label56280
                ctl00$cpbetween$ctl01System.Web.UI.LiteralControl1700
                ctl00$cpbetween$Slide1captionSystem.Web.UI.WebControls.Label91840
                ctl00$cpbetween$ctl02System.Web.UI.LiteralControl2700
                ctl00$cpbetween$LinkButtonLearnMore1System.Web.UI.WebControls.LinkButton20200
                    ctl00$cpbetween$Label1System.Web.UI.WebControls.Label47360
                ctl00$cpbetween$ctl03System.Web.UI.LiteralControl25200
                ctl00$cpbetween$Slide2captionheadingSystem.Web.UI.WebControls.Label79600
                ctl00$cpbetween$ctl04System.Web.UI.LiteralControl1700
                ctl00$cpbetween$Slide2captionSystem.Web.UI.WebControls.Label1822080
                ctl00$cpbetween$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1700
                ctl00$cpbetween$LinkButtonLearnMore2System.Web.UI.WebControls.LinkButton20200
                    ctl00$cpbetween$Label2System.Web.UI.WebControls.Label47360
                ctl00$cpbetween$ctl06System.Web.UI.LiteralControl24300
                ctl00$cpbetween$Slide3captionheadingSystem.Web.UI.WebControls.Label66440
                ctl00$cpbetween$ctl07System.Web.UI.LiteralControl1700
                ctl00$cpbetween$Slide3captionSystem.Web.UI.WebControls.Label67520
                ctl00$cpbetween$ctl08System.Web.UI.LiteralControl1100
                ctl00$cpbetween$LinkButtonLearnMore3System.Web.UI.WebControls.LinkButton20200
                    ctl00$cpbetween$Label3System.Web.UI.WebControls.Label47360
                ctl00$cpbetween$ctl09System.Web.UI.LiteralControl27000
                ctl00$cpbetween$Slide4captionheadingSystem.Web.UI.WebControls.Label64400
                ctl00$cpbetween$ctl10System.Web.UI.LiteralControl1700
                ctl00$cpbetween$Slide4captionSystem.Web.UI.WebControls.Label1101120
                ctl00$cpbetween$ctl11System.Web.UI.LiteralControl1000
                ctl00$cpbetween$LinkButtonLearnMore4System.Web.UI.WebControls.LinkButton20200
                    ctl00$cpbetween$Label4System.Web.UI.WebControls.Label47360
                ctl00$cpbetween$ctl12System.Web.UI.LiteralControl27800
                ctl00$cpbetween$Slide5captionheadingSystem.Web.UI.WebControls.Label58320
                ctl00$cpbetween$ctl13System.Web.UI.LiteralControl1700
                ctl00$cpbetween$Slide5captionSystem.Web.UI.WebControls.Label77680
                ctl00$cpbetween$ctl14System.Web.UI.LiteralControl2400
                ctl00$cpbetween$LinkButtonLearnMore5System.Web.UI.WebControls.LinkButton20200
                    ctl00$cpbetween$Label5System.Web.UI.WebControls.Label47360
                ctl00$cpbetween$ctl15System.Web.UI.LiteralControl35400
                ctl00$cpbetween$LabeltrFlexibleSystem.Web.UI.WebControls.Label130320
                ctl00$cpbetween$ctl16System.Web.UI.LiteralControl1200
                ctl00$cpbetween$LabeltrLanguageLearningSystem.Web.UI.WebControls.Label120400
                ctl00$cpbetween$ctl17System.Web.UI.LiteralControl3600
                ctl00$cpbetween$LabeltrTheexceloflanguagelearningSystem.Web.UI.WebControls.Label100720
                ctl00$cpbetween$ctl18System.Web.UI.LiteralControl8100
                ctl00$cpbetween$LabeltrMainDescription1System.Web.UI.WebControls.Label1681760
                ctl00$cpbetween$ctl19System.Web.UI.LiteralControl200
                ctl00$cpbetween$LabeltrMainDescription2System.Web.UI.WebControls.Label1671720
                ctl00$cpbetween$ctl20System.Web.UI.LiteralControl200
                ctl00$cpbetween$LabeltrMainDescription3System.Web.UI.WebControls.Label1661720
                ctl00$cpbetween$ctl21System.Web.UI.LiteralControl200
                ctl00$cpbetween$LabeltrMainDescription4System.Web.UI.WebControls.Label2402720
                ctl00$cpbetween$ctl22System.Web.UI.LiteralControl35100
                ctl00$cpbetween$LabeltrForyouSystem.Web.UI.WebControls.Label50320
                ctl00$cpbetween$ctl23System.Web.UI.LiteralControl10400
                ctl00$cpbetween$LabeltrForyouDescription1System.Web.UI.WebControls.Label1531520
                ctl00$cpbetween$ctl24System.Web.UI.LiteralControl200
                ctl00$cpbetween$LabeltrForyouDescription2System.Web.UI.WebControls.Label2042200
                ctl00$cpbetween$ctl25System.Web.UI.LiteralControl20000
                ctl00$cpbetween$LabelFeaturesforyouSystem.Web.UI.WebControls.Label63400
                ctl00$cpbetween$ctl26System.Web.UI.LiteralControl15800
                ctl00$cpbetween$LabeltrForPublishersSystem.Web.UI.WebControls.Label61360
                ctl00$cpbetween$ctl27System.Web.UI.LiteralControl10400
                ctl00$cpbetween$LabeltrForPublishersDescription1System.Web.UI.WebControls.Label1711680
                ctl00$cpbetween$ctl28System.Web.UI.LiteralControl200
                ctl00$cpbetween$LabeltrForPublishersDescription2System.Web.UI.WebControls.Label2102200
                ctl00$cpbetween$ctl29System.Web.UI.LiteralControl17800
                ctl00$cpbetween$LabelFeaturespublisherSystem.Web.UI.WebControls.Label66400
                ctl00$cpbetween$ctl30System.Web.UI.LiteralControl15700
                ctl00$cpbetween$LabeltrForSchoolsSystem.Web.UI.WebControls.Label57360
                ctl00$cpbetween$ctl31System.Web.UI.LiteralControl11500
                ctl00$cpbetween$LabeltrForSchoolsDescription1System.Web.UI.WebControls.Label1952040
                ctl00$cpbetween$ctl32System.Web.UI.LiteralControl300
                ctl00$cpbetween$LabeltrForSchoolsDescription2System.Web.UI.WebControls.Label1781800
                ctl00$cpbetween$ctl33System.Web.UI.LiteralControl200
                ctl00$cpbetween$LabeltrForSchoolsDescription3System.Web.UI.WebControls.Label1771800
                ctl00$cpbetween$ctl34System.Web.UI.LiteralControl15300
                ctl00$cpbetween$LabelFeaturesSchoolSystem.Web.UI.WebControls.Label63400
                ctl00$cpbetween$ctl35System.Web.UI.LiteralControl16300
                ctl00$cpbetween$LabeltrForCompaniesSystem.Web.UI.WebControls.Label61360
                ctl00$cpbetween$ctl36System.Web.UI.LiteralControl11300
                ctl00$cpbetween$LabeltrForCompaniesDescription1System.Web.UI.WebControls.Label2562840
                ctl00$cpbetween$ctl37System.Web.UI.LiteralControl400
                ctl00$cpbetween$LabeltrForCompaniesDescription2System.Web.UI.WebControls.Label2292480
                ctl00$cpbetween$ctl38System.Web.UI.LiteralControl15700
                ctl00$cpbetween$LabelFeaturesCompaniesSystem.Web.UI.WebControls.Label66400
                ctl00$cpbetween$ctl39System.Web.UI.LiteralControl48800
                ctl00$cpbetween$Labellsw_headerSystem.Web.UI.WebControls.Label68520
                ctl00$cpbetween$ctl40System.Web.UI.LiteralControl6300
                ctl00$cpbetween$Labellsw_newSystem.Web.UI.WebControls.Label64240
                ctl00$cpbetween$ctl41System.Web.UI.LiteralControl3000
                ctl00$cpbetween$Labellsw_textSystem.Web.UI.WebControls.Label1651840
                ctl00$cpbetween$ctl42System.Web.UI.LiteralControl2200
                ctl00$cpbetween$learnswedish_LogoSystem.Web.UI.WebControls.ImageButton13000
                ctl00$cpbetween$ctl43System.Web.UI.LiteralControl48500
                ctl00$cpbetween$Labellsw_learnmoreSystem.Web.UI.WebControls.Label64440
                ctl00$cpbetween$ctl44System.Web.UI.LiteralControl14000
                ctl00$cpbetween$Labellsw_gettingstartedSystem.Web.UI.WebControls.Label59280
                ctl00$cpbetween$ctl45System.Web.UI.LiteralControl27400
                ctl00$cpbetween$Labelcnt_headerSystem.Web.UI.WebControls.Label1041000
                ctl00$cpbetween$ctl46System.Web.UI.LiteralControl6300
                ctl00$cpbetween$Labelcnt_newSystem.Web.UI.WebControls.Label64240
                ctl00$cpbetween$ctl47System.Web.UI.LiteralControl3000
                ctl00$cpbetween$Labelcnt_textSystem.Web.UI.WebControls.Label1922200
                ctl00$cpbetween$ctl48System.Web.UI.LiteralControl2200
                ctl00$cpbetween$clickNtranslate_LogoSystem.Web.UI.WebControls.ImageButton13900
                ctl00$cpbetween$ctl49System.Web.UI.LiteralControl51700
                ctl00$cpbetween$Labelcnt_learnmoreSystem.Web.UI.WebControls.Label64440
                ctl00$cpbetween$ctl50System.Web.UI.LiteralControl17000
                ctl00$cpbetween$Labelcnt_gettingstartedSystem.Web.UI.WebControls.Label59280
                ctl00$cpbetween$ctl51System.Web.UI.LiteralControl26900
                ctl00$cpbetween$PanelNewsletterBoxSystem.Web.UI.WebControls.Panel125700
                    ctl00$cpbetween$ctl52System.Web.UI.LiteralControl2400
                    ctl00$cpbetween$LabelTrNewsLetterHeaderSystem.Web.UI.WebControls.Label78560
                    ctl00$cpbetween$ctl53System.Web.UI.LiteralControl2700
                    ctl00$cpbetween$LabelTrGiftTextSystem.Web.UI.WebControls.Label1141120
                    ctl00$cpbetween$ctl54System.Web.UI.LiteralControl5100
                    ctl00$cpbetween$emailSystem.Web.UI.WebControls.TextBox7100
                    ctl00$cpbetween$ctl55System.Web.UI.LiteralControl1800
                    ctl00$cpbetween$RequiredFieldValidator1System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator6480
                    ctl00$cpbetween$ctl56System.Web.UI.LiteralControl2100
                    ctl00$cpbetween$RegularExpressionValidator1System.Web.UI.WebControls.RegularExpressionValidator600
                    ctl00$cpbetween$ctl57System.Web.UI.LiteralControl3600
                    ctl00$cpbetween$agreeSystem.Web.UI.WebControls.CheckBox7500
                    ctl00$cpbetween$ctl58System.Web.UI.LiteralControl600
                    ctl00$cpbetween$LabelTrIAgreeSystem.Web.UI.WebControls.Label66520
                    ctl00$cpbetween$ctl59System.Web.UI.LiteralControl5500
                    ctl00$cpbetween$LabelTrPrivacyPolicySystem.Web.UI.WebControls.Label64400
                    ctl00$cpbetween$ctl60System.Web.UI.LiteralControl3800
                    ctl00$cpbetween$LabelTrCheckBoxNotApprovedSystem.Web.UI.WebControls.Label7800
                    ctl00$cpbetween$ctl61System.Web.UI.LiteralControl3400
                    ctl00$cpbetween$subscribeSystem.Web.UI.WebControls.Button330320
                    ctl00$cpbetween$ctl62System.Web.UI.LiteralControl1000
                ctl00$cpbetween$ctl63System.Web.UI.LiteralControl1800
                ctl00$cpbetween$LabelTrSubmitOkMessageSystem.Web.UI.WebControls.Label5100
                ctl00$cpbetween$ctl64System.Web.UI.LiteralControl2800
            ctl00$ctl17System.Web.UI.LiteralControl25600
            ctl00$LabelTrFooterSystem.Web.UI.WebControls.Label2613280
            ctl00$ctl18System.Web.UI.LiteralControl159700
        ctl00$ctl19System.Web.UI.LiteralControl123600

Session State

Session KeyTypeValue
OAssumedLanguageSystem.Stringsv
GUserLanguageValueSystem.Stringsv

Application State

Application KeyTypeValue

Request Cookies Collection

NameValueSize

Response Cookies Collection

NameValueSize
OpenLanguagesv15

Headers Collection

NameValue
ConnectionKeep-Alive
Content-Length0
Accepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Encodingbr,gzip
Accept-Languageen-US,en;q=0.5
Hostwww.paseedu.com
User-AgentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Response Headers Collection

NameValue
Cache-Controlprivate
Content-Typetext/html

Form Collection

NameValue

Querystring Collection

NameValue

Server Variables

NameValue
ALL_HTTPHTTP_CONNECTION:Keep-Alive HTTP_CONTENT_LENGTH:0 HTTP_ACCEPT:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 HTTP_ACCEPT_ENCODING:br,gzip HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:en-US,en;q=0.5 HTTP_HOST:www.paseedu.com HTTP_USER_AGENT:CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
ALL_RAWConnection: Keep-Alive Content-Length: 0 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: br,gzip Accept-Language: en-US,en;q=0.5 Host: www.paseedu.com User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
APPL_MD_PATH/LM/W3SVC/418/ROOT
APPL_PHYSICAL_PATHC:\ClientSites\patrikdomain.com\paseedu.com\
AUTH_TYPE 
AUTH_USER 
AUTH_PASSWORD 
LOGON_USER 
REMOTE_USER 
CERT_COOKIE 
CERT_FLAGS 
CERT_ISSUER 
CERT_KEYSIZE256
CERT_SECRETKEYSIZE2048
CERT_SERIALNUMBER 
CERT_SERVER_ISSUERC=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
CERT_SERVER_SUBJECTCN=paseedu.com
CERT_SUBJECT 
CONTENT_LENGTH0
CONTENT_TYPE 
GATEWAY_INTERFACECGI/1.1
HTTPSon
HTTPS_KEYSIZE256
HTTPS_SECRETKEYSIZE2048
HTTPS_SERVER_ISSUERC=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
HTTPS_SERVER_SUBJECTCN=paseedu.com
INSTANCE_ID418
INSTANCE_META_PATH/LM/W3SVC/418
LOCAL_ADDR174.34.135.43
PATH_INFO/Index.aspx
PATH_TRANSLATEDC:\ClientSites\patrikdomain.com\paseedu.com\Index.aspx
QUERY_STRING 
REMOTE_ADDR3.236.138.35
REMOTE_HOST3.236.138.35
REMOTE_PORT35588
REQUEST_METHODGET
SCRIPT_NAME/Index.aspx
SERVER_NAMEwww.paseedu.com
SERVER_PORT443
SERVER_PORT_SECURE1
SERVER_PROTOCOLHTTP/1.1
SERVER_SOFTWAREMicrosoft-IIS/10.0
URL/Index.aspx
HTTP_CONNECTIONKeep-Alive
HTTP_CONTENT_LENGTH0
HTTP_ACCEPTtext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_ENCODINGbr,gzip
HTTP_ACCEPT_LANGUAGEen-US,en;q=0.5
HTTP_HOSTwww.paseedu.com
HTTP_USER_AGENTCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.8.4494.0